Förmånligt att hyra hyrsjuksköterska jämfört med att anställa

30 maj, 2022Nytt Standard

Tyvärr finns det ett begränsat antal sjuksköterskor i Sverige och dessa har även en tendens att byta arbetsgivare relativt ofta. Därmed drivs lönerna upp och det kan i slutändan vara ganska dyrt att anställa sjuksyrror. Dessutom är det inte bara regionernas plånböcker som svider – bristen på sjuksköterskor har även en negativ inverkan på den vårdkvalitet som patienterna åtnjuter. Därför är det ofta en bättre lösning att ta in en hyrsjuksköterska än att anställa en egen sådan. Läs vidare så förklarar vi mer!

Lös ert behov och jämna ut toppar och dalar med hjälp av bemanningsföretag

Efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor är alltså stor samtidigt som tillgången är väldigt begränsad. Därför är det viktigt för vårdgivare att visa sig konkurrenskraftiga i kampen om de sjuksyrror som kan tänka sig att byta arbetsgivare. Ett sätt att göra detta är att helt enkelt erbjuda en högre lön och kanske även någon form av bonus eller annat incitament. Genom att göra detta kan man som arbetsgivare sticka ut ur mängden och locka till sig kompetent vårdpersonal.

En annan strategi är att ta hjälp av ett bemanningsföretag. Det finns nämligen flera olika sådana aktörer i Sverige idag som specialiserar sig på just vårdbemanning. Via dessa kan ni hyra in kompetent personal oavsett om ni söker en hyrläkare, en hyrsjuksköterska eller någon annan konsult inom vård och omsorg.

Att hyra in sjuksköterskor kan också vara ett utmärkt sätt att jämna ut toppar och dalar i bemanningen. Behovet av personal kan nämligen variera ganska kraftigt under loppet av ett år. Människor blir sällan sjuka eller skadade i en jämn takt under ett år. Därmed kan det alltså uppstå toppar och dalar där bemanningen ibland behöver intensifieras och där behovet ibland kan vara lite lägre. Även här kan det vara väldigt lägligt att ha ett upprättat samarbete med ett bemanningsföretag.

Fördelarna med att bli hyrsjuksköterska och jobba på bemanning

Fördelarna för den enskilde arbetstagaren med att bli hyrsjuksköterska innefattar bland annat:

  • större frihet och flexibilitet
  • konkurrenskraftig och marknadsmässig lön för mödan
  • uppbackning av tillgängliga chefer
  • tillgänglig till kompetensutveckling och fortbildning
  • mindre administration.