Hur används ett överfallslarm i butik?

24 november, 2020Överfallslarm Standard

Syftet för ett överfallslarm i butik är kanske främst att ge trygghet till de anställda. Arbetar man i en utsatt bransch, till exempel i en guldbutik, kan det kännas mycket otryggt att inte ha möjlighet att snabbt och diskret skicka ett larm. Även om det heter överfallslarm, som ofta förknippas med höga ljud, finns det tysta varianter som kan användas diskret om en situation blir hotfull.

Portabelt eller fast?

Det finns varianter som kan monteras, och de som kan bäras. De som kan bäras kan givetvis vara behändiga när kunden lämnar kassan och går runt i butiken – till exempel för att låsa upp ett glasskåp med klockor eller smycken i. Dessa kan hänga runt halsen eller bäras i fickan.

En del utsatta butiker väljer att ha båda. Vid kassan kan det finnas ett monterat överfallslarm – som alla alltid vet var det sitter – samtidigt som de anställa bär ett portabelt larm. Egentligen har de båda funktioner, med skillnaden att portabla larm ibland har en funktion som registrerar positionen. Det här behöver knappast ett larm som är fastmonterat

Överfallslarm kopplat till larmcentral eller inte?

Det finns olika varianter på marknaden. En del tjuter högt för att tillkalla uppmärksamhet, medan andra går direkt till en larmcentral. En del gör både och. Det finns även så kallade tysta larm, som inte gör något ljud, men som skickar signaler till larmcentral. Om så sker skickar en operatör väktare till butiken, eller larmar polis.

Det finns abonnemang som förser butiker med såväl överfallslarm som kameraövervakning. Dessa kan kombineras för ökad säkerhet. Om larmet går finns möjlighet för en operatör att titta på videon och därifrån vidta lämpliga åtgärder. Det här kan ha fördelar i andra situationer – till exempel vid en brand, om man har ett paket som också innefattar ett brandlarm.

Valmöjligheterna är många, och den som talar med ett av de stora larmbolagen kommer märka att det finns många möjligheter att anpassa säkerheten i butiken till den grad man önskar.

För- och nackdelar med tysta larm

För vissa kan det tyckas märkligt att ha ett larm som inte tjuter, eftersom oljudet påkallar uppmärksamhet för omgivningen. Men det finns fördelar.

  • Vissa hotfulla situationer kan kräva en lugnare approach – och den ökade stressen för tjuven kan innebära ökad fara.
  • Dessutom kan kamera aktiveras när larmet dras igång, så att larmcentral eller polis kan förbereda eventuella insatser på bästa sätt.