Hur fungerar ett brandlarm?

27 november, 2017Säkerhet Standard

Det finns många saker i våra hus som kan starta en eld: laddare i eluttag, varma element eller bortglömda spisplattor. För att undvika att en större eld utbryter är det viktigt med ett brandlarm som varnar för när det har börjat brinna. Det finns framför allt två olika typer av brandlarm som varnar oss på olika sätt för när det har börjat brinna: joniserande och optiska. Dessa kan köpas separat men ingår även mycket ofta i de larmpaket som ska skydda bostaden för inbrott.

Joniserande brandlarm

Ett joniserande larm innehåller ett radioaktivt ämne, vanligen americum, vilket joniserar atomer och molekyler så att elektrisk energi frigörs och en svag ström kan gå genom kretsen. Det finns två olika typer av joniserande brandlarm. I det ena bildas en svag ström när det radioaktiva ämnet strålar på kvävet och syret i luften och frigör elektroner från dessa. Det går alltså en ström genom det hela tiden, om det däremot kommer in rökpartiklar kommer dessa att ta upp elektroner och strömmen minskar. När strömmen avtar kommer brandlarmet att notera detta och börja tjuta.

Den andra typen av joniserande larm fungerar på motsatt sätt. För det mesta går det ingen ström genom brandlarmet och det är tyst, men när det börjar brinna kommer rökpartiklar att komma in i brandvarnaren och då kommer det radioaktiva ämnet att jonisera dessa istället och brandlarmet kommer att börja tjuta. När det gäller joniserande brandlarm är det viktigt att komma ihåg att det radioaktiva ämnet kommer att bli mindre radioaktivt med tiden. Man måste alltså byta ut det med jämna mellanrum, ungefär vart femte år.

Optiska brandlarm

Ett optiskt brandlarm utgår från en fotocell och en ljuskälla. En fotocell finns exempelvis i vissa butiksdörrar som plingar. De sitter fast i dörrkarmen och när någon går igenom dörren kommer ljusflödet mot fotocellen att stoppas och kretsen brytas. Detta skickar i sin tur en signal till butiksägaren, i form av ett pling, om att någon precis gått igenom dörren. I brandvarnaren fungerar det precis tvärtom, vanligtvis träffar inte ljusstrålen fotocellen, men när det brinner kommer rökpartiklarna som kommer in att sprida ljusstrålarna på så sätt att fotocellen träffas och larmet går igång.

Optiska larm är dyrare än de joniserande och fungerar bäst vid mycket rökbildning, medan de joniserande fungerar bättre på att spåra vid öppen eld.