Olika former av mediumskap

29 juli, 2019Medium Standard

Olika former av mediumskap

På Tarotguiderna.com finns djupgående information om tarot, numerologi och spådom. Här kan man läsa om ett antal olika former av mediumskap. De påpekar att det finns mediumskap som är vanligare än andra, och att de tar upp de vanligaste formerna på Tarotguiderna.com.

Kanalisering

Kanalisering handlar om att kunna tala med väsen eller änglar som har stora kunskaper kring universum och livet. Genom kanalisering blir mediet en direkt kanal, och inte som en mellanhand, och mottager budskap och information i kanaliserad form. Det är särskilt vanligt i Nordamerika. En del använder kanalisering på det egna Högre Jaget.

Clairvoajans

Clairvoajans betyder klarseende. Ett medium med den förmågan meddelanden genom inre bilder. De kan komma i olika former, till exempel som färgbilder, tv, film eller fotografier.

Clairaudiens

Ett medium med den här förmågan kan höra klart, enligt Tarotguiderna.com. Det är dock inte ljud som kan höras med den ”vanliga hörseln”, utan det är inre ljud som mediet kan fånga upp, notera och förstå.

Transmediumskap

Kärnan i transmediumskap är att släppa kontrollen. Har man den förmågan ska sätter man sitt eget sinne komplett åt sidan och ger sin fullständiga tillit till den andra sidan. Det är ett sätt låta sig användas som ett instrument – men det bör inte förväxlas med att bli övertagen av andar. Den information som kommer fram måste hanteras av personer som finns med, runtomkring transmediet.

Fysiskt mediumskap

Fysiskt mediumskap är något som tar tid att utveckla, står det på Tarotguiderna.com. Att hitta medium som gör seanser i den här formen är ganska ovanligt. När seansen väl ska utföras med hjälp av det här mediumskapet, så krävs en grupp människor som strålar av glädje, ödmjukhet och harmoni. Det är viktigt att samtliga gruppen upplever samma fysiska fenomen – att man arbetar nära tillsammans är alltså av hög vikt.

Cirkelledare, medium, medsittare och det spirituella teamet är det som måste arbeta tillsammans. Under rätt förutsättningar kan andar visa sig i fysisk form.

Spiritualistiskt medium

En viktig grund i spiritualismen enligt Tarotguiderna.com är att förmedla information och meddelanden från personer som gått över till den andra sidan. Ett medium med den här förmågan ska även kunna bekräfta vem det är som sänder informationen. Informationen kan tas emot på flera olika vis – till exempel i textform, som en syn, som ett ljud eller genom starka känslor.